Vägbommar

Vägbommar är ett enkelt och billigt sätt att styra trafiken på t.ex. industriområden, terminaler, återvinningsanläggningar och liknande.

Denna är motordriven och du kan öppna och stänga den t.ex. med en liten fjärrkontroll på 100 meters avstånd eller med magnetslinga nedfräst i asfalten som känner av när det kommer en bil.

  

Vägbom
Vägbom