Stängsel djurparker

Stabil stängsel har stor erfarenhet av stängsel, grindar och inhägnader för djurparker. Vi har byggt alla stängsel och grindar sedan 2003 på Orsa Björnpark. Det är stora hägn med luckor, grindar och stolpar anpassade för respektive djurslag.

I samarbete med Björnparkens projektledare och personal har vi projekterat och sedan tillverkat och monterat inhägnader för:

  • Brunbjörn
  • Kamtjatka-björn
  • Kodiac-björn
  • Isbjörn
  • Varg
  • Tiger
  • Snöleopard

Kontakta oss när det gäller stängsel för djurparker, vi har stor erfarenhet.

Isbjörn, Orsa Björnpark
Polarworld