Förskola, skola och villa

För villatomter, förskolor och skolor är det vanliga att man använder sig av ett s.k. flätverksstängsel som är plastbelagt.

  

Beskrivning plastbelagt flätverksstängsel
Nätet tillverkas av förzinkad och plastbelagd tråd.
Den förzinkade ( 5-10 my) ståltrådens diameter är 2,5 mm men efter att tråden behandlats med primer (ca 5 my) och sedan plastbelagts med PVC-plast, (ca 500 my) blir diametern på tråden 3,0 mm.

Draghållfasthet tråd:
450-550 Nmm2.

Maskstorlek
Standard är 50x50 till villa och skola men 40x40 till förskola.

Näthöjder
Den vanligaste höjden på stängsel till förskolor, skolor och villor är 1000mm eller 1200mm.

Standardfärger
Olivgrön, Mörkgrön eller Svart.

I många kommuner finns styrdokument för hur stängsel och grindar ska utformas.
Vi monterar enligt de krav som ställs.

Förskolestängsel, överliggare, mörkgrönt
Förskolestängsel, 1200, olivgrönt