Säkerhetsstängsel ställverk
Säkerhetsstängsel ställverk

Kraftanläggningar

Vi monterar stängsel och grindar för ställverk och kraftstationer. Vi följer de riktlinjer som är framtagna av Svenska Kraftnät.

 

Vi har behörighet och är Sellicha Qualified.

Sellihca Qualified innebär att vi har gått igenom Sellichas prekvalificeringssystem som leverantör av områdesskydd till bl.a. kraftbolag.

Stängsel och grindar för ställverk ska utföras enligt riktlinjer som är framtagna av Svenska Kraftnät.
Det finns i princip 2 olika varav den ena är lite enklare, med vanligt flätverksstängsel och en med högre säkerhetskrav, där man använder kraftiga stålpaneler enligt bilderna.

​Vi är gärna med på ett tidigt stadium i projekteringen.