Hundgård av stängselnät

Ett sätt att hålla ned kostnaden för sin hundgård kan vara att bygga den av trästolpar och nät på rulle. Det innebär betydligt mer arbete och om man är ovan kan det vara svårt att få till det rakt och snyggt.