Om du hellre vill ringa in din beställning så går det jättebra, 0644-643210

Stabil X-tra passar utmärkt som maskinskydd eller förrådsvägg

Stabil Stark passar bra som avgränsning mot kompressorer, förråd och liknande.