Stabil Stängsel - När du vill sätta gränser

Vi arbetar huvudsakligen med områdesskydd, dvs. stängsel och grindar för industri, kraftanläggningar, idrottsanläggningar, förskolor, skolor, återvinningsanläggningar, järnvägar, djurparker.

Vårt åtagande kan variera från totalentreprenader till enbart försäljning av material.

Totalentreprenad
Vi har resurser för att utföra projektering, tillverkning och montage av kompletta anläggningar.

Tillverkning
Vi har lång erfarenhet av att tillverka måttanpassade grindar, luckor och stolpar och kan därför också i samarbete med dig som beställare komma fram till en bra lösning just för dina behov.

Geografisk marknad
Vårt geografiska arbetsområde är mellersta Norrland.

 

Beställ hundgårdar och maskinskydd här

Bilder på utförda arbeten.

 

  • Säkerhetsstängsel, ställverk
  • Räcke vid kraftverk
  • Räcke, idrottsplats
  • 4-meters stängsel, idrottsplats
  • Motordriven skjutgrind, 8 meter
  • Skjutgrind 6 meter