Grindar för industri, kraft- och idrottsanläggningar samt förskolor och skolor

  
Grindar finns i många olika utföranden. Val av grind och olika möjligheter att manövrera t.ex. motordrivna grindar tål att fundera igenom innan man slår till. Vi står gärna till tjänst med rådgivning.

Vi tillverkar standarddimensioner av slaggrindar och skjutgrindar men även måttanpassade grindar utifrån önskemål i varje enskilt fall. Vi rekommenderar lösningar utifrån de förutsättningar som finns vid specialprojekt.